Uudised

  

Varustuskindlus


Projekt „Tapa Mill OÜ varustuskindluse investeeringud” sai Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest toetust

 

Projekti elluviimine on vajalik ettevõtte varustuskindluse suurendamiseks. Projekti eesmärk on vähendada ettevõtte sõltuvust fossiilkütustest ja toetada üleminekut taastuvenergia allikatele. Projekti eesmärgi saavutamiseks rajatakse päikeseelektrijaam, millega kaetakse osaliselt ettevõtte elektrienergia tarbimisvajadus ja soetatakse elektrimootoriga tõstuk, mis panustab ettevõtte elektrifitseerimisse.

 

Toetuse summa:

180 000 €
« Tagasi